Şoseaua Odăi, Nr. 341-345, Bucuresti
Luni-Vineri: 08:30 - 17:00

Porumb

img_divider

img_divider


BLACKJAK  este o suspensie concentrată de acizi humici, ulmici şi fulvici (20%),  realizată din leonardită, foarte bogată în humus. Leonardita utilizată la prepararea produsului Blackjak conţine 75% substanţe humice. Prin aplicarea produsului Blackjak, se obţin o serie de beneficii, după cum urmează: creşterea capacităţii de reţinere a apei în sol şi a capacităţii de aeraţie a solului, reducerea gradului de eroziune a solului pe terenurile în pantă, reţinerea ionilor nutritivi la nivelul rădăcinilor şi punerea lor treptată la dispoziţia plantelor, conversia nutrienţilor greu solubili din sol, în compuşi uşor accesibili plantelor, creşterea capacităţii de schimb cationic a solului. BlackJak contribuie la descompunerea mineralelor primare din sol, în minerale secundare, importante pentru nutriţia plantelor, creşterea capacităţii tampon a solului, chelatarea nutrienţilor metalici, în condiţiile unui mediu alcalin, creşterea conţinutului de azot total din sol, stimularea creşterii plantelor, prin accelerarea diviziunii celulare, creşterea sistemului radicular al plantelor, creşterea conţinutului de materie organică din sol, creşterea permeabilităţii membranelor celulare cu repercusiuni pozitive asupra transportului nutrienţilor în plantă, stimularea procesului de respiraţie la nivelul sistemului radicular, stimularea creşterii şi proliferării microorganismelor din sol, stimularea activităţii enzimatice din plante şi a fotosintezei, creşterea germinaţiei şi viabilităţii seminţelor, etc. La cultura de porumb, BlackJak se aplică la sol, înainte de semănat, în doza de 4 L/ha.

 

NHDelta K este un fertilizant care conţine azot stabilizat și potasiu, cu aplicare atât foliară cât şi la sol, destinate îmbunătăţirii calităţii culturilor agricole, producțiilor, înrădăcinării și creșterii tolerantei plantelor la stres. Formularea unică a acestuia face ca azotul amidic să fie stabilizat, oferind astfel o biodisponibilitate pe termen lung în sol, fără utilizarea unor bactericide, aşa cum se întâmplă în cazul altor tehnologii. La NHDelta K, moleculele de uree sunt legate cu K,  asigurându-i acesteia o stabilitate mai mare în sol. Sarcina electrică a moleculei de uree este modificată, ceea ce permite legarea ei la locurile de schimb de cationi din sol. Legarea cationului K la molecula de uree, determină inhibarea temporară a acţiunii biodegradative a bacteriilor din sol asupra acesteia, ceea ce întârzie transformarea azotului amidic în azot amoniacal şi azot nitric. Aplicarea produsului îmbunătăţeşte creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole și poate contribui la reducerea stresului plantelor. La porumb, NHDelta K se aplică în 2 etape,  atât pe sol cât şi foliar, în stadiul de 2-4 frunze şi la 6-8 frunze. La fiecare aplicare, doza este de 5 L/ha.

AMINOQUELANT Zn/Mn este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuti prin hidroliză enzimatică, zinc şi mangan. Aplicarea combinată a aminoacizilor împreună cu Zn şi Mn, contribuie la îmbunătățirea asimilării celor două microelemente de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a acestora, la nivelul frunzelor noi și la nivelul  meristemelor apicale. Aplicarea produsului stimulează absorbţia potasiului din sol, influenţează pozitiv asimilarea azotului nitric şi amoniacal, având un rol important în procesul de fotosinteză şi în activitatea numeroaselor enzime. Totodată, se stimulează fotoproducerea de oxigen în cloroplaste. Se stimulează biosinteza şi funcţionarea clorofilei. La o creştere a conţinutului de Mn din plante, are loc o micşorare a conţinutului de auxine şi heteroauxine, ceea ce înseamnă stimularea creşterilor laterale, mai multe flori şi fructe pe plantă şi rădăcini mai dezvoltate. La porumb, se aplică foliar, în intervalul 2-4 frunze, în doză de 2 L/ha.

AGROCEAN 6.5.5 este în acelaşi timp şi un biostimulator de creștere și un fertilizant foliar, cu un conţinut foarte ridicat în extract de algă marină Laminaria digitata (65%), la care se adaugă N, P, K și microelemente, cu rol în creşterea rezistenţei plantelor la condiţii de stres termic și hidric și în echilibrarea nutriţională a plantelor.  La porumb se aplică foliar, în intervalul 6-8 frunze, în doză de 2 L/ha.

MILLERPLEX  Millerplex determină creşterea producţiilor și calitatea recoltelor îmbunătățind sănătatea și vigoarea plantelor. Are un efect rapid şi intens de stimulare a bioproceselor din plante. La porumb, se aplică foliar, în intervalul 6-8 frunze, în doză de 0,5 L/ha.

AMINOQUELANT Mg este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuti prin hidroliză enzimatică şi magneziu (Mg). Aplicarea combinată a aminoacizilor şi a magneziului contribuie la îmbunătățirea asimilării magneziului de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a nutrientului, la nivelul frunzelor noi și la nivelul  meristemelor apicale. Aplicarea produsului creşte producția de clorofilă și stimulează fotosinteza plantelor, având ca rezultat plante mai productive și mai sănătoase. Promovează metabolismul carbonului, azotului, fosforului și diverse reacții enzimatice, importante în metabolismul plantelor. La porumb, se aplică foliar, în intervalul 6-8 frunze, în doză de 2 L/ha.

NUTRICIG 20-20-20 este un fertilizant foliar echilibrat, menit să susţină principalele procese biochimice şi fiziologice din plante şi să crească cantitatea şi calitatea recoltelor. La porumb, se aplică în două reprize, prima în intervalul 2-4 frunze, iar a doua în intervalul 6-8 frunze, la fiecare aplicare doza fiind de 2,5 L/ha.

Nu-Film P este un adjuvant pe bază de răşini de pin, cu rol în creşterea eficacităţii tratamentelor fitosanitare şi a fertilizărilor foliare. Produsul asigură dispersia uniformă a soluţiilor pe frunze, creşterea aderenţei, facilitarea absorbţiei prin înmuierea cuticulei şi protecţia împotriva spălării, timp de 7-10 zile.  Se aplică împreună cu fertilizanţii foliari/produsele de protecţie fitosanitară, în doză de 0,3 L/ha.

Interested In This Service? Make An Appointment