ATONIK® la Cereale păioase

Productivitatea culturilor de grâu si orz este determinată în principal de numărul boabelor în spic şi greutatea a 1000 de boabe (MMB). Pentru realizarea unei producţii maxime, o importanţă deosebită o are ultima frunză, denumită şi frunză stindard. Această frunză, prin suprafaţa de asimilaţie, influenţează numărul de boabe din spic şi greutatea acestora. Obţinerea unui număr mare de boabe în spic este condiţionată de contextul climatic şi de nivelul nutriţiei minerale din timpul înfloritului şi fecundării.

În prezent, traversăm o perioadă cu temperaturi oscilante și o lipsă mare a apei în sol. Dar, chiar și în aceste condiții nefavorabile, fermierii pot ajuta plantele să parcurgă perioadele dificile și își pot maximiza profitul obținut la hectar.

În acest sens, Aectra consideră că aplicarea unui stimulator de bioprocese, în intervalul cuprins între frunza stindard şi înspicare, asigură exprimarea maximă a potenţialului productiv al soiurilor de grâu.

Soluția oferită de Aectra este ATONIK®, cel mai apreciat biostimulator de creștere și fructificare din lume, distribuit de Aectra de peste 20 de ani. Produsul influențează pozitiv toate elementele de productivitate: număr de flori, spiculețe fertile si MMB, astfel încât se vor obține culturi profitabile.

Aectra propune aplicarea unui tratament cu ATONIK®, în doza de 0,6 L/ha, în intervalul cuprins între frunza stindard şi înspicare, singur sau asociat cu un corector de carenţe, cu aplicare foliară, ca de exemplu, NutriCig 20.20.20 sau FertiCig Microelemente, în doză de 2,5 L/ha. Asocierea celor două produse într-un singur tratament potenţează efectul de nutriţie şi biostimulare a plantelor de grâu.

În figura 1 se observă unul dintre principalele beneficii obţinute în urma asocierii ATONIK®-ului cu fertilizanţi foliari, în cadrul unor scheme integrate de nutriţie, concepute de compania Aectra Agrochemicals şi anume creşterea numărului de spiculeţe/spic şi scăderea numărului de spiculeţe sterile/spic.

Fig. 1 Rezultate comparative privind numărul de spiculeţe/spic şi scăderea numărului de spiculeţe sterile/spic, determinate de asocierea ATONIK® cu fertilizanţi foliari Aectra în tehnologii integrate de nutriţie

Ca urmare a asocierii ATONIK® cu fertilizanţi foliari de calitate superioară, marcă proprie, în scheme tehnologice de nutriţie concepute şi puse în practică de compania Aectra, s-a reuşit îmbunătăţirea tuturor elementelor cheie de care depinde producţia finală a culturilor de cereale păioase şi anume, stimularea creşterii sistemului radicular şi implicit amplificarea nutriţiei radiculare prin explorarea unui volum mai mare de sol de către plante, şi stimularea înfrăţirii productive.

ATONIK®  la Rapita

Primăvara, odată cu reluarea vegetaţiei şi până la înflorire, rapiţa are nevoie de temperaturi medii zilnice de 12-15°C. După înflorire, rapiţa vegetează în condiţii optime dacă temperaturile medii zilnice sunt de 15-20°C. Anul acesta, rapița trece printr-o situație dificilă caracterizată de îngheţuri târzii în perioada de înflorire și oscilaţii mari de temperatură. Culturile sunt grav afectate întrucât condițiile pentru polenizare și fructificare nu sunt cele ideale. În plus, există riscul ofilirii plantelor sub acţiunea frigului, prin apariţia unui dezechilibru între absorbţia radiculară a apei şi transpiraţia prin frunze. Toate acestea înseamnă pierderi semnificative de producție.

Pentru a ajuta plantele de rapiță și pentru a reduce cât mai mult aceste efecte negative, compania Aectra recomandă aplicarea biostimulatorului ATONIK® în doză de 0,6 litri/ha. Produsul influențează pozitiv toate elementele de productivitate: număr de flori, silicve fertile si MMB, astfel încât se vor obține culturi profitabile.

Recomandăm asocierea ATONIK®-ului cu un fertilizant foliar care să asigure plantelor nutrienţi rapid asimilabili în frunze. FertiCig Microelemente este un fertilizant foliar produs de către compania Aectra Agrochemicals. Pe lângă conţinutul ridicat de azot, acest produs conţine toată gama de microelemente esenţiale necesară desfăşurării în condiţii optime a metabolismului plantelor.

O alternativă la fel de bună pentru asocierea cu ATONIK® este fertilizantul foliar NutriCig 20.20.20, produs tot de către Aectra Agrochemicals, care va asigura plantelor o nutriţie echilibrată.

Asocierea dintre ATONIK® şi FertiCig Microelemente sau NutriCig 20.20.20, va asigura creşterea conţinutului de clorofilă şi amplificarea fotosintezei, iar fenolii din ATONIK®  vor creşte biodisponibilitatea nutrienţilor pentru plante.

În ceea ce priveşte efectele pozitive ale asocierii ATONIK® cu fertilizanţi foliari marcă proprie, de către compania Aectra, asupra culturii de rapiţă, creşterea numărului de ramificaţii/planta şi implicit a numărului de silicve/planta, a determinat în toţi anii de testare, sporuri de producţii de minim 25% (Fig. 2, Fig. 3).

Fig. 2 Rezultate comparative privind dimensiunea silicvelor la rapiţă ca urmare a asocierii ATONIK® cu fertilizanţi foliari marcă Aectra

Fig. 3 Rezultate comparative privind numărul de ramificaţii şi silicve/plantă la rapiţă ca urmare a asocierii ATONIK® cu fertilizanţi foliari marcă Aectra

ATONIK® la Floarea soarelui

Pentru obţinerea unor producţii constante, cât mai apropiate de potenţialul genetic al hibrizilor de floarea soarelui, sterilitatea florilor din centrul calatidiului reprezintă unul dintre factorii restrictivi. Fecundarea poate fi influenţată negativ de temperaturile de peste 20-30ºC şi de prezenţa secetei în perioada înfloritului. Pentru o înflorire şi o fructificare corespunzătoare, temperatura optimă este de 20…24ºC. Dacă în această perioadă se instalează căldura excesivă, eventual asociată cu secetă, polenizarea şi fecundarea sunt afectate. De asemenea, se produce o scădere a conţinutului de ulei şi de acid linoleic din seminţe.

La cultura florii soarelui, ATONIK® este biostimulatorul care, printre alte efecte fiziologice benefice, asigură o mai bună fecundare, prin creşterea tubului polinic şi implicit un procent mai mic de seminţe seci, în centrul calatidiului. Bineinţeles, toate acestea vor determina sporuri de producţie, semnificativ peste nivelul de investiţie.

La floarea soarelui, biostimulatorul ATONIK® se aplică în doză de 0,6 L/ha, începând cu stadiul de 6 perechi de frunze până în stadiul de apariţie a butonului floral şi cât mai aproape de această fenofază, de preferat împreună cu un îngrăşământ foliar. Compania Aectra Agrochemicals SRL recomandă aplicarea biostimulatorului ATONIK® împreună cu îngrăşământul foliar pe bază de bor, FertiCig Boron, în doză de 2 L/ha. Pentru această recomandare, s-a ţinut cont de efectele fiziologice ale borului asupra plantelor şi anume, formarea pereţilor celulari, germinarea şi alungirea tubului polinic şi participarea la metabolismul şi transportul glucidelor în plantă. Practic, aplicate împreună, cele două produse agrochimice vor determina o potenţare a proceselor de nutriţie şi biostimulare a plantelor de floarea soarelui (Fig. 4).

Fig. 4 Rezultate comparative privind fertilitatea zonei din centrul calatidiului ca urmare a aplicarii ATONIK® in asociere cu fertilizanţi foliari marcă Aectra

Principalele beneficii ale aplicării biostimulatorului ATONIK® pe plante se referă la următoarele aspecte:

 • creşterea tubului polinic;
 • efect pozitiv asupra creşterii vegetative a plantelor;
 • influenţa pozitivă asupra creşterii generative a plantelor (numărul de flori, fructe, silicve);
 • creşterea acumulării de biomasă;
 • creşterea suprafeţei de asimilaţie la frunzele superioare;
 • creşterea conţinutului total de clorofilă;
 • creşterea intensităţii procesului de fotosinteză;
 • scăderea rezistenţei stomatelor, ceea ce favorizează adsorbţia foliară şi schimburile de gaze şi apă;
 • creşterea intensităţii transpiraţiei;
 • creşterea cantităţii de apă absorbită de către rădăcini;
 • creşterea conţinutului de hormoni vegetali, lignină, proteine, carbohidraţi şi elemente minerale;
 • creşterea activităţii enzimatice;
 • amplificarea mişcării citoplasmei în celule (streaming citoplasmatic), ceea ce influenţează pozitiv transportul substanţelor nutritive şi al enzimelor în interiorul celulei.

MSc. Aurelian Palade
Product Manager
Aectra Agrochemicals