fbpx

Tehnologie cultura de Cartof

img_divider

Sporuri de productie si profit

 

img_divider


 BLACKJAK este o suspensie concentrată de acizi humici, ulmici şi fulvici (20%), realizată din leonardită, foarte bogată în humus. Leonardita utilizată la prepararea produsului Blackjak conţine 75% substanţe humice. Prin aplicarea produsului Blackjak, se obţin o serie de beneficii, după cum urmează: creşterea capacităţii de reţinere a apei în sol şi a capacităţii de aeraţie a solului, reducerea gradului de eroziune a solului pe terenurile în pantă, reţinerea ionilor nutritivi la nivelul rădăcinilor şi punerea lor treptată la dispoziţia plantelor, conversia nutrienţilor greu solubili din sol, în compuşi uşor accesibili plantelor, creşterea capacităţii de schimb cationic a solului. BlackJak contribuie la descompunerea mineralelor primare din sol, în minerale secundare, importante pentru nutriţia plantelor, creşterea capacităţii tampon a solului, chelatarea nutrienţilor metalici, în condiţiile unui mediu alcalin, creşterea conţinutului de azot total din sol, stimularea creşterii plantelor, prin accelerarea diviziunii celulare, creşterea sistemului radicular al plantelor, creşterea conţinutului de materie organică din sol, creşterea permeabilităţii membranelor celulare cu repercusiuni pozitive asupra transportului nutrienţilor în plantă, stimularea procesului de respiraţie la nivelul sistemului radicular, stimularea creşterii şi proliferării microorganismelor din sol, stimularea activităţii enzimatice din plante şi a fotosintezei, creşterea germinaţiei şi viabilităţii seminţelor, etc. La cartof, BlackJak se aplică la sol, înainte de rebilonare, în doză de 4 L/ha.

 

NHDelta K este un fertilizant care conţine azot stabilizat şi potasiu, cu aplicare atât foliară cât şi la sol, destinat creşterii calităţii şi producţiei culturilor agricole, stimulării înrădăcinării și creșterii toleranței plantelor la stres. Formularea unică a acestui fertilizant face ca azotul amidic să fie stabilizat, oferind astfel o biodisponibilitate pe termen lung în sol, fără utilizarea unor bactericide, aşa cum se întâmplă în cazul altor tehnologii. La NHDelta K, azotul amidic are legat cationul K, ceea ce îi asigură o stabilitate mai mare în sol. Sarcina electrică a moleculei de uree este modificată, ceea ce permite legarea ei la locurile de schimb cationic din sol. Legarea cationului K la molecula de uree, determină inhibarea temporară a acţiunii biodegradative a bacteriilor din sol asupra acesteia, ceea ce întârzie transformarea azotului amidic în azot amoniacal şi azot nitric, împiedicând astfel pierderile de azot. Potasiul îmbunătăţeşte creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole și poate contribui la reducerea stresului plantelor. La cartof, NHDelta K se aplică la dezvoltarea frunzelor şi la formarea lăstarilor laterali. La fiecare aplicare, doza este de 5 L/ha.

FertiCig KAPPA este un fertilizant foliar cu un conţinut ridicat în potasiu (40%), cu rol în păstrarea apei în ţesuturi, ceea ce conferă plantelor o rezistenţă sporită, în condiţii de secetă, creşterea rezistenţei plantelor la atacul de boli. La cartof, se aplică la alungirea tulpinii şi înainte de înflorire, la fiecare aplicare doza fiind de 2,5 kg/ha.

AMINOQUELANT Zn-Mn este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuți prin hidroliză enzimatică, zinc şi mangan. Aplicarea combinată a aminoacizilor împreună cu Zn şi Mn, contribuie la îmbunătățirea asimilării celor două microelemente de către plante și la o distribuire mult mai rapidă și mai eficientă a acestora, la nivelul frunzelor noi și la nivelul meristemelor apicale. Aplicarea produsului stimulează absorbţia potasiului din sol, influenţează pozitiv asimilarea azotului nitric şi amoniacal, având un rol important în procesul de fotosinteză şi în activarea mai multor enzime. Totodată, se stimulează fotoproducerea de oxigen în cloroplaste şi funcţionarea clorofilei. La o creştere a conţinutului de Mn din plante, are loc o micşorare a conţinutului de auxine şi heteroauxine, ceea ce înseamnă stimularea creşterilor laterale, mai multe flori şi fructe pe plantă şi rădăcini mai dezvoltate. La cartof, se poate aplica foliar, la alungirea tulpinii. Doza de aplicare este de 3 L/ha.

FertiCig MAIZE este un îngrăşământ foliar modern în care ponderea cea mai mare o deţine azotul (26%). Prin aplicarea produsului se controlează preventiv şi curativ dezechilibrele nutriţionale din plante, îmbunătăţind creşterea şi dezvoltarea acestora. La cartof, aplicat la formarea tuberculilor, suplimentează necesarul de azot al culturii, într-o formă uşor accesibilă. Doza de aplicare este de 2,5 L/ha.

TERRA-SORB FOLIAR este un biostimulator pe bază de L-aminoacizi liberi, obţinuţi prin hidroliză enzimatică şi alte elemente importante pentru nutriţia plantelor, cu rol în stimularea creşterii şi dezvoltării plantelor şi creşterea toleranţei acestora la factorii de stres abiotic. Aplicat foliar, în doză de 2 L/ha, stimulează procesele fiziologice din plante şi creşte toleranţa acestora la factorii de stres abiotic, inclusiv la tratamentele fitosanitare.

FertiCig START completează gama de fertilizanţi foliari performanţi şi de calitate superioară, destinaţi corectării carenţelor nutriţionale care pot apărea în culturile agricole. Conţinutul ridicat de fosfor (52%) din acest fertilizant foliar, determină poziţionarea fenologică a acestuia, la cartof înainte de înflorire, având în vedere rolul important pe care îl are fosforul pentru formarea acizilor nucleici şi a unor coenzime şi accelerarea procesului de fructificare. Doza de aplicare este de 2,5 kg/ha.

FertiCig Microelemente este un îngrăşământ foliar cu azot, magneziu, sulf şi o concentrație ridicată de microelemente, destinat fertilizărilor foliare, care se poate aplica la majoritatea culturilor agricole la care se doreşte optimizarea regimului de nutriție. Gama complexă de macro- și microelemente din acest îngrăşământ foliar contribuie la stimularea creşterii şi dezvoltării plantelor, a sintezei de proteine, acizi nucleici și vitamine, a activității enzimatice şi a procesului de fotosinteză, precum și a transportului şi depunerii substanţelor de rezervă, cu efect direct asupra creşterii cantităţii şi calităţii recoltei. Doza recomandată este de 2,5 L/ha.

AMINOQUELANT Mg este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuți prin hidroliză enzimatică şi magneziu (Mg). Aplicarea combinată a aminoacizilor şi a magneziului contribuie la îmbunătățirea asimilării magneziului de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a nutrientului, la nivelul frunzelor noi și la nivelul meristemelor apicale. Aplicarea produsului creşte producția de clorofilă și stimulează fotosinteza plantelor, având ca rezultat plante mai productive și mai sănătoase. Aplicarea produsului promovează metabolismul carbonului, azotului, fosforului și diverse reacții enzimatice, importante în metabolismul plantelor. La cartof, se aplică foliar, înainte de înflorire, în doză de 2 L/ha.

Agrocean 6.5.5 este în acelaşi timp şi un biostimulator de creștere și un fertilizant foliar, cu un conţinut foarte ridicat în extract de algă marină Laminaria digitata (65%), la care se adaugă N, P, K și microelemente, cu rol în creşterea rezistenţei plantelor la condiţii de stres termic și hidric și în echilibrarea nutriţională a plantelor.  La cartof se aplică foliar, la debutul înfloririi, în doză de 4 L/ha.

CALCIG Ca-Mg este un fertilizant foliar destinat combaterii carenţelor de calciu şi magneziu din plante. Ţinând cont de consumul specific de calciu al culturii de cartof, de 3,1 kg/T tuberculi, se recomandă aplicarea foliară a acestui produs, la dezvoltarea tuberculilor, în doză de 2,5 L/ha.

Nu-Film P este un adjuvant pe bază de răşini de pin, cu rol în creşterea eficacităţii tratamentelor fitosanitare şi a fertilizărilor foliare. Produsul asigură dispersia uniformă a soluţiilor pe frunze, creşterea aderenţei, facilitarea absorbţiei prin înmuierea cuticulei şi protecţia împotriva spălării, timp de 7-10 zile.  Se aplică împreună cu fertilizanţii foliari/produsele de protecţie fitosanitară, în doză de 0,3 L/ha.

Interested In This Service? Make An Appointment