fbpx

Tehnologie cultura de Floarea Soarelui

img_divider

Sporuri de productie si profit

img_divider


BLACKJAK este o suspensie concentrată de acizi humici, ulmici şi fulvici (20%), realizată din leonardită, foarte bogată în humus. Leonardita utilizată la prepararea produsului Blackjak conţine 75% substanţe humice. Prin aplicarea produsului Blackjak, se obţin o serie de beneficii, după cum urmează: creşterea capacităţii de reţinere a apei în sol şi a capacităţii de aeraţie a solului, reducerea gradului de eroziune a solului pe terenurile în pantă, reţinerea ionilor nutritivi la nivelul rădăcinilor şi punerea lor treptată la dispoziţia plantelor, conversia nutrienţilor greu solubili din sol, în compuşi uşor accesibili plantelor, creşterea capacităţii de schimb cationic a solului. BlackJak contribuie la descompunerea mineralelor primare din sol, în minerale secundare, importante pentru nutriţia plantelor, creşterea capacităţii tampon a solului, chelatarea nutrienţilor metalici, în condiţiile unui mediu alcalin, creşterea conţinutului de azot total din sol, stimularea creşterii plantelor, prin accelerarea diviziunii celulare, creşterea sistemului radicular al plantelor, creşterea conţinutului de materie organică din sol, creşterea permeabilităţii membranelor celulare cu repercusiuni pozitive asupra transportului nutrienţilor în plantă, stimularea procesului de respiraţie la nivelul sistemului radicular, stimularea creşterii şi proliferării microorganismelor din sol, stimularea activităţii enzimatice din plante şi a fotosintezei, creşterea germinaţiei şi viabilităţii seminţelor, etc. La cultura de floarea soarelui, BlackJak se aplică la sol, înainte de semănat, în doză de 4 L/ha.

ATONIK are în compoziţia sa 3 fenoli şi mai multe mecanisme de acţiune, la nivel biochimic, genetic, celular şi asupra creşterii şi dezvoltării plantelor. Atonik influenţează pozitiv majoritatea proceselor vitale din plante, cum ar fi: creşterea suprafeţei de asimilaţie, creşterea conţinutului total de clorofilă şi a intensităţii procesului de fotosinteză, creşterea conţinutului de hormoni vegetali, lignină, proteine, carbohidraţi şi elemente minerale, creşterea activităţii enzimatice, amplificarea mişcării citoplasmatice, etc. Aplicarea produsului Atonik influenţează pozitiv creşterea generativă a plantelor (stimularea fertilităţii florilor, prin creşterea procentului de grăunciori de polen fertil şi prin alungirea tubului polinic) şi acumularea de biomasă. La cultura de floarea soarelui, se aplică foliar, în doză de 0,6 L/ha, la apariţia butonului floral, asociat cu fertilizanți foliari. Atonik aplicat la tratamentul seminţelor, în doză de 1 L/t, creşte energia germinativă a acestora.

NHDeltaK este un fertilizant care conţine azot stabilizat și potasiu, cu aplicare atât foliară cât şi la sol, destinate îmbunătăţirii calităţii culturilor agricole, producțiilor, înrădăcinarii și creșterii toleranței plantelor la stres. Formularea unică a acestuia face ca azotul amidic să fie stabilizat, oferind astfel o biodisponibilitate pe termen lung în sol, fără utilizarea unor bactericide, aşa cum se întâmplă în cazul altor tehnologii. La NHDelta K, moleculele de uree sunt legate cu K,  asigurându-i acesteia o stabilitate mai mare în sol. Sarcina electrică a moleculei de uree este modificată, ceea ce permite legarea ei la locurile de schimb de cationii din sol. Legarea cationului K la molecula de uree, determină inhibarea temporară a acţiunii biodegradative a bacteriilor din sol asupra acesteia, ceea ce întârzie transformarea azotului amidic în azot amoniacal şi azot nitric. Aplicarea produsului îmbunătăţeşte creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole și poate contribui la reducerea stresului plantelor. La floarea soarelui, NHDelta K se aplică atât pe sol cât şi foliar, în trei etape, în stadiul de 2-4 perechi de frunze, la 5-6 perechi de frunze şi la apariţia butonului floral. La fiecare aplicare, doza este de 5 L/ha.

FertiCig START 12-52-5 completează gama de fertilizanţi foliari performanţi şi de calitate superioară, destinaţi corectării carenţelor nutriţionale care pot apărea în culturile agricole. Conţinutul ridicat de fosfor din acest produs, determină poziţionarea fenologică a acestuia, la floarea soarelui, în intervalul 2-4 perechi de frunze, având în vedere rolul important pe care îl are fosforul pentru formarea acizilor nucleici şi a unor coenzime şi accelerarea procesului de fructificare şi formare a seminţelor şi scurtarea perioadei de maturare a seminţelor. Doza de aplicare este de 2,5 kg/ha.

FertiCig Microelemente este un îngrăşământ foliar cu azot, magneziu, sulf şi o concentrație ridicată de microelemente, destinat fertilizărilor foliare, care se poate aplica la majoritatea culturilor agricole la care se doreşte optimizarea regimului de nutriție. Gama complexă de macro- și microelemente din acest îngrăşământ foliar contribuie la stimularea creşterii şi dezvoltării plantelor, a sintezei de proteine, acizi nucleici și vitamine, a activității enzimatice şi a procesului de fotosinteză, precum și a transportului şi depunerii substanţelor de rezervă, cu efect direct asupra creşterii cantităţii şi calităţii recoltei. Doza recomandată este de 2,5 L/ha

AMINOQUELANT B este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuți prin hidroliză enzimatică şi bor (B). Aplicarea combinată a aminoacizilor şi a borului contribuie la îmbunătățirea asimilării borului de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a nutrientului, la nivelul frunzelor noi și la nivelul meristemelor apicale. Aplicarea produsului stimulează biosinteza şi transportul glucidelor solubile şi accelerează absorbţia unor ioni nutritivi (Ca 2+, Mg2+, K+, NH4+, NO3, NO2). Borul din acest biostimulator, stimulează alungirea rădăcinilor, sinteza acizilor nucleici, formarea organelor de reproducere, şi activitatea unor enzime. Acest microelement favorizează respiraţia şi biosinteza flavonoidelor. La floarea soarelui se aplică în intervalul 2-4 perechi de frunze, în doză de 2-3 L/ha.

AMINOQUELANT Mg este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuți prin hidroliză enzimatică şi magneziu (Mg). Aplicarea combinată a aminoacizilor şi a magneziului contribuie la îmbunătățirea asimilării magneziului de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a nutrientului la nivelul frunzelor noi și la nivelul meristemelor apicale. Aplicarea produsului creşte producția de clorofilă și stimulează fotosinteza plantelor, având ca rezultat plante mai productive și mai sănătoase. Promovează metabolismul carbonului, azotului, fosforului și diverse reacții enzimatice, importante în metabolismul plantelor. La floarea soarelui, se aplică foliar, în intervalul 5-6 perechi de frunze, în doză de 2-3 L/ha.

FertiCig BORON este un fertilizant foliar, cu un conţinut ridicat de bor (15%) la care se adaugă o concentraţie de 6,5% azot. Aplicarea acestui produs la cultura de floarea soarelui, suplimentează nutriţia culturilor cu acest microelement, deosebit de important pentru o serie de procese biochimice şi fiziologice. Doza de aplicare este de 2 L/ha.

NutriCig este un fertilizant foliar echilibrat, menit să susțină principalele procese biochimice și fiziologice din plante și să crească cantitatea și calitatea recoltelor. La floarea-soarelui, se aplică la apariția butonului floral în doză de 2 L/ha.

Nu-Film P este un adjuvant pe bază de răşini de pin, cu rol în creşterea eficacităţii tratamentelor fitosanitare şi a fertilizărilor foliare. Produsul asigură dispersia uniformă a soluţiilor pe frunze, creşterea aderenţei, facilitarea absorbţiei prin înmuierea cuticulei şi protecţia împotriva spălării, timp de 7-10 zile. Se aplică împreună cu fertilizanţii foliari/produsele de protecţie fitosanitară, în doză de 0,3 L/ha. De asemenea, aplicat împreună cu erbicidele preemergente peliculare, în doză de 0,5 l/ha, previne descompunerea acestora și levigarea spre straturile inferioare ale solului.

Interested In This Service? Make An Appointment