fbpx
Şoseaua Odăi, Nr. 341-345, Bucuresti
Luni-Vineri: 08:30 - 17:00

Tehnologie cultura de Porumb

img_divider

Sporuri de productie si profit

img_divider


BLACKJAK  este o suspensie concentrată de acizi humici, ulmici şi fulvici (20%),  realizată din leonardită, foarte bogată în humus. Leonardita utilizată la prepararea produsului Blackjak conţine 75% substanţe humice. Prin aplicarea produsului Blackjak, se obţin o serie de beneficii, după cum urmează: creşterea capacităţii de reţinere a apei în sol şi a capacităţii de aeraţie a solului, reducerea gradului de eroziune a solului pe terenurile în pantă, reţinerea ionilor nutritivi la nivelul rădăcinilor şi punerea lor treptată la dispoziţia plantelor, conversia nutrienţilor greu solubili din sol, în compuşi uşor accesibili plantelor, creşterea capacităţii de schimb cationic a solului. BlackJak contribuie la descompunerea mineralelor primare din sol, în minerale secundare, importante pentru nutriţia plantelor, creşterea capacităţii tampon a solului, chelatarea nutrienţilor metalici, în condiţiile unui mediu alcalin, creşterea conţinutului de azot total din sol, stimularea creşterii plantelor, prin accelerarea diviziunii celulare, creşterea sistemului radicular al plantelor, creşterea conţinutului de materie organică din sol, creşterea permeabilităţii membranelor celulare cu repercusiuni pozitive asupra transportului nutrienţilor în plantă, stimularea procesului de respiraţie la nivelul sistemului radicular, stimularea creşterii şi proliferării microorganismelor din sol, stimularea activităţii enzimatice din plante şi a fotosintezei, creşterea germinaţiei şi viabilităţii seminţelor, etc. La cultura de porumb, BlackJak se aplică la sol, înainte de semănat, în doza de 4 L/ha.

 

NHDelta K este un fertilizant care conţine azot stabilizat și potasiu, cu aplicare atât foliară cât şi la sol, destinate îmbunătăţirii calităţii culturilor agricole, producțiilor, înrădăcinării și creșterii tolerantei plantelor la stres. Formularea unică a acestuia face ca azotul amidic să fie stabilizat, oferind astfel o biodisponibilitate pe termen lung în sol, fără utilizarea unor bactericide, aşa cum se întâmplă în cazul altor tehnologii. La NHDelta K, moleculele de uree sunt legate cu K,  asigurându-i acesteia o stabilitate mai mare în sol. Sarcina electrică a moleculei de uree este modificată, ceea ce permite legarea ei la locurile de schimb de cationi din sol. Legarea cationului K la molecula de uree, determină inhibarea temporară a acţiunii biodegradative a bacteriilor din sol asupra acesteia, ceea ce întârzie transformarea azotului amidic în azot amoniacal şi azot nitric. Aplicarea produsului îmbunătăţeşte creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole și poate contribui la reducerea stresului plantelor. La porumb, NHDelta K se aplică în 2 etape,  atât pe sol cât şi foliar, în stadiul de 2-4 frunze şi la 6-8 frunze. La fiecare aplicare, doza este de 5 L/ha.

AMINOQUELANT Zn/Mn este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuti prin hidroliză enzimatică, zinc şi mangan. Aplicarea combinată a aminoacizilor împreună cu Zn şi Mn, contribuie la îmbunătățirea asimilării celor două microelemente de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a acestora, la nivelul frunzelor noi și la nivelul  meristemelor apicale. Aplicarea produsului stimulează absorbţia potasiului din sol, influenţează pozitiv asimilarea azotului nitric şi amoniacal, având un rol important în procesul de fotosinteză şi în activitatea numeroaselor enzime. Totodată, se stimulează fotoproducerea de oxigen în cloroplaste. Se stimulează biosinteza şi funcţionarea clorofilei. La o creştere a conţinutului de Mn din plante, are loc o micşorare a conţinutului de auxine şi heteroauxine, ceea ce înseamnă stimularea creşterilor laterale, mai multe flori şi fructe pe plantă şi rădăcini mai dezvoltate. La porumb, se aplică foliar, în intervalul 2-4 frunze, în doză de 2 L/ha.

AGROCEAN 6.5.5 este în acelaşi timp şi un biostimulator de creștere și un fertilizant foliar, cu un conţinut foarte ridicat în extract de algă marină Laminaria digitata (65%), la care se adaugă N, P, K și microelemente, cu rol în creşterea rezistenţei plantelor la condiţii de stres termic și hidric și în echilibrarea nutriţională a plantelor.  La porumb se aplică foliar, în intervalul 6-8 frunze, în doză de 2 L/ha.

MILLERPLEX este un biostimulator de creștere complex, având incluse în compoziția sa unică cele mai multe din principiile active pentru plante: extract de alge marine, aminoacizi, fito-hormoni, carbohidrați, multi-vitamine și un conținut echilibrat și divers de N, P, K și microelemente. Millerplex determină creşterea producţiilor și calitatea recoltelor îmbunătățind sănătatea și vigoarea plantelor. Are un efect rapid şi intens de stimulare a bioproceselor din plante. La porumb, se aplică foliar, în intervalul 6-8 frunze, în doză de 0,5 L/ha

FertiCig MAIZE este un îngrăşământ foliar modern în care ponderea cea mai mare o deţine azotul (26%). Prin aplicarea produsului se controlează preventiv şi curativ dezechilibrele nutriţionale din plante, îmbunătăţind creşterea şi dezvoltarea acestora. La porumb,FertiCig MAIZE se aplică la 4-6 frunze în doză de 2,5 L/ha.

Atonik are în compoziţia sa 3 fenoli şi mai multe mecanisme de acţiune, la nivel biochimic, genetic, celular şi asupra creşterii şi dezvoltării plantelor. Atonik influenţează pozitiv majoritatea proceselor vitale din plante, cum ar fi: creşterea suprafeţei de asimilaţie, creşterea conţinutului total de clorofilă şi a intensităţii procesului de fotosinteză, creşterea conţinutului de hormoni vegetali, lignină, proteine, carbohidraţi şi elemente minerale, creşterea activităţii enzimatice, amplificarea mişcării citoplasmatice, etc. Aplicarea produsului Atonik influenţează pozitiv creşterea generativă a plantelor (stimularea fertilităţii florilor, prin creşterea procentului de grăunciori de polen fertil şi prin alungirea tubului polinic) şi creşterea acumulării de biomasă. La porumb, se aplică foliar, în doză de 0,6 L/ha,în stadiul de 4-6 frunze. Atonik aplicat la tratamentul seminţelor, în doză de 1 L/t, creşte energia germinativă a acestora.

FertiCig START 12-52-5 completează gama de fertilizanţi foliari performanţi şi de calitate superioară, destinaţi corectării carenţelor nutriţionale care pot apărea în culturile agricole. Conţinutul ridicat de fosfor din acest produs, determină poziţionarea fenologică a acestuia, la porumb în stadiul de 2-4 frunze în doză de 2,5 kg/ha.

FertiCig Microelemente este un îngrăşământ foliar cu azot, magneziu, sulf şi o concentrație ridicată de microelemente, destinat fertilizărilor foliare, care se poate aplica la majoritatea culturilor agricole la care se doreşte optimizarea regimului de nutriție. Gama complexă de macro- și microelemente din acest îngrăşământ foliar contribuie la stimularea creşterii şi dezvoltării plantelor, a sintezei de proteine, acizi nucleici și vitamine, a activității enzimatice şi a procesului de fotosinteză, precum și a transportului şi depunerii substanţelor de rezervă, cu efect direct asupra creşterii cantităţii şi calităţii recoltei. Doza recomandată este de 2,5 L/ha.

Nu-Film P este un adjuvant pe bază de răşini de pin, cu rol în creşterea eficacităţii tratamentelor fitosanitare şi a fertilizărilor foliare. Produsul asigură dispersia uniformă a soluţiilor pe frunze, creşterea aderenţei, facilitarea absorbţiei prin înmuierea cuticulei şi protecţia împotriva spălării, timp de 7-10 zile.  Se aplică împreună cu fertilizanţii foliari/produsele de protecţie fitosanitară, în doză de 0,3 L/ha.

Interested In This Service? Make An Appointment