fbpx

FertiCig-R ECHILIBRAT

FertiCig-R Echilibrat este un îngrăşământ hidrosolubil cu aplicare radiculară care se poate aplica la toate speciile horticole, cultivate atât în spaţii protejate cât şi în camp, unde se doreşte optimizarea regimului de nutriţie, îndeosebi atunci când există premisele sau se observă simptome de carenţe în culturi.

15% reducere pentru TOATE produsele AECTRA

Description

BENEFICII:

  • favorizează creșterea sistemului radicular;
  • favorizează creşterea şi dezvoltarea plantelor, fotosinteza, respiraţia, germinaţia şi coacerea fructelor;
  • corectează carența de azot, fosfor și potasiu;
  • previne apariția dereglărilor metabolice în plante;
  • sporește rezistența plantelor la factorii de stres biotic și abiotic;
  • crește sporul de producție din punct de vedere cantitativ și calitativ.

MOD DE ACŢIUNE

Se recomandă ca fertilizantul foliar FertiCig-R Echilibrat să fie integrat în cadrul unor programe complexe de fertilizare, alături de alte formule de fertilizanţi, diferenţiate în funcţie de fenofazele plantelor. FertiCig-R Echilibrat  se mai aplică atunci când plantele manifestă simptome de carențe de nutriție.

Prin aplicarea fertilizantului FertiCig-R Echilibrat sunt favorizate toate reacţiile metabolice şi fiziologice ce contribuie la creşterea şi dezvoltarea plantelor.

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

Azot (N)20% (w/v)
Fosfor (P)20% (w/v)
Potasiu (K)20% (w/v)
+ Microelemente

RECOMANDĂRI DE APLICARE LA PRINCIPALELE CULTURI HORTICOLE

FertiCig-R Echilibrat poate fi utilizat în amestec cu majoritatea produselor de protecţia plantelor, regulatorilor de creştere şi fertilizanţilor foliari. Pentru orice tip de amestec se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate/fitotoxicitate, înaintea aplicării generalizate.

CULTURA HORTICOLĂ
MOMENTUL APLICĂRII
DOZA RECOMANDATĂ LA O SINGURĂ APLICARE
Culturi legumicole
  • În perioada de creştere vegetativă, până la intrarea în pârgă, două aplicari la interval de 10 zile.
5,0 - 15,0 kg/1000 m2

Pomi fructiferi
  • În perioada de creştere a lastarilor, doua aplicari la interval de 14 zile.

10,0 kg/Ha
Vița de vie
  • De la apariția ciorchinilor până la intrarea în pârgă, două aplicari la interval de 14 zile.

10,0 kg/Ha

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FertiCig-R ECHILIBRAT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.