Date cu caracter personal

Pentru că vrem să rămânem un partener serios, considerăm necesar să vă anunțăm că începând cu 25 Mai 2018 va intra în vigoare noua reglementare referitoare la Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR). Acest regulament asigură controlul fiecărei persoane asupra datelor sale cu caracter personal garantând acesteia următoarele drepturi:

  • Dreptul de a refuza să devină o persoană vizată, adică de a refuza ca datele sale personale să fie prelucrate;
  • Dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele sale personale, de a ști la ce sunt folosite, de a le accesa, de a le modifica și chiar de a revoca consimțământul;
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor;
  • Dreptul la rectificarea datelor sale în situația în care acestea suportă modificări sau conțin erori;
  • Dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul la ștergerea datelor;
  • Drepturi legate de procesul decizional automatizat și crearea de profiluri prin care se urmărește “apărarea” sa de anumite decizii cu potențial negativ care ar putea fi luate fără intervenție umană

De aceea, va rugăm să ne dați acordul ca să vă oferim, ca și până acum, informații şi noutăți referitoare la campanii de promovare, oferte de vouchere, validarea cantităților achiziționate şi sfaturi legate de tehnologiile de succes.

  • Promoții / Vouchere / Informații despre produse / Informări şi noutăţi Aectra

În cazul în care sunteți deja client al AECTRA AGROCHEMICALS S.R.L. , pentru a vă oferi mesaje publicitare personalizate, cu acordul dumneavoastră expres vom prelucra automat datele deținute despre dumneavoastră (fără a ne limita la: gen, vârstă, locație, venituri, etc.) și va realiza profile, inclusiv analizarea și evaluarea datelor deținute pentru transmiterea de propuneri personalizate. În situația în care nu ne veți oferi acordul pentru acestea, vă putem transmite doar mesaje publicitare adresate publicului larg.

Exprimarea dezacordului nu conduce la imposibilitatea obținerii unei oferte personalizate, la solicitarea dumneavoastră, în funcție de necesitățile dumneavoastră. Durata pentru care AECTRA AGROCHEMICALS S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră personale este până la îndeplinirea scopului prezentului acord.

Vă asigurăm de faptul că AECTRA AGROCHEMICALS S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă mulțumim!