Analizând impactul frigului şi al secetei asupra culturilor de cereale păioase şi de rapiţă de toamnă, observăm, pe lângă leziunile generate de îngheţ şi o înrăutăţire generală a stării de vegetaţie a culturilor, pusă pe seama încetinirii tuturor proceselor metabolice din plante, ceea ce se traduce prin scăderea dramatică a sintezei de aminoacizi şi proteine, cu impact negativ asupra fenofazelor următoare şi implicit a viitoarelor producţii. Să nu uităm faptul că plantele îşi obţin aminoacizii necesari, fie prin sinteze, pornind de la compuşi anorganici cu azot, fie prin degradarea proteinelor.

În actualele condiţii de stres termic şi hidric, plantele dezvoltă o serie de mecanisme, care constau în:

  • conservarea energiei proprii;
  • reducerea pierderii apei, prin transpiraţie (închiderea stomatelor);
  • utilizarea propriilor rezerve de nutrienţi, pentru menţinerea funcţiilor vitale;
  • scăderea activitatii fotosintetice.

Aplicarea de Terra-Sorb Complex, în conditii de stres termic şi hidric, favorizează deschiderea stomatelor şi stimulează fotosinteza, graţie aminoacizilor gata preparaţi, prezenţi în produs. Plantele primesc aminoacizi gata preparaţi, redirecţionandu-şi energia către alte procese vitale, necesare parcurgerii perioadelor de stres. Aminoacizii liberi esenţiali din Terra-Sorb Complex, aplicaţi pe plante, în condiţii de stres, împreuna cu alţi compuşi organici solubili sintetizaţi de către plante în astfel de condiţii, au o capacitate ridicată de a regla presiunea osmotică intracelulară, ceea ce conduce la creşterea rezistenţei celulelor împotriva diverşilor factori nefavorabili.

Închiderea stomatelor, provocată de actualele condiţii nefavorabile (temperaturi scăzute şi secetă), are drept urmare reducerea activităţii fotosintetice şi dereglarea tuturor proceselor metabolice din plante. O adiţie exogenă de aminoacizi, cum sunt cei din Terra-Sorb, va favoriza deschiderea stomatelor şi corectarea neajunsurilor enumerate anterior.

În actualele condiţii de temperatură scăzută şi secetă pedologică, plantele reacţionează inclusiv prin acumularea în exces a unor substanţe cu o puternică activitate oxidantă, dăunătoare (O2, OH, H2O2 si O2), care deteriorează stucturile celulare. În acest context, plantele contracarează reacţiile de oxidare nocive prin punerea în acţiune a unor compuşi antioxidanti naturali, printre care şi aminoacizii. Aplicarea de Terra-Sorb Complex în doză de 1,5 L/ha ar reduce semnificativ efectele negative induse de aceste substanţe cu o puternică activitate oxidantă.

În afară de argumentele tehnice menţionate mai sus, menţionăm faptul că aminoacizii liberi esenţiali din Terra Sorb Complex reprezintă o sursă suplimentară valoroasă de azot organic pentru nutriţia plantelor, în condiţiile în care o mare parte din îngrăşămintele standard pe bază de azot rămân nevalorificate, la suprafaţa solului, în absenţa precipitaţiilor.

MSc. Ing. Aurelian Palade
Product Manager
Aectra Agrochemicals

Grau netratat  – Brăila 31.03.2020                                                                                                                                                       Grau tratat – Brăila 31.03.2020