fbpx

“Toamna bogata in premii” la Aectra

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Toamna bogata in premii”

Campanie promoțională
Perioada campaniei: 15.08.2023-15.10.2023

1. DESCRIEREA CAMPANIEI
AECTRA AGROCHEMICALS SRL. oferă colaboratorilor cu care se afla in relatii comerciale, persoane fizice sau juridice, care plasează comandă în perioada 15.08.2023-15.10.2023, continand produsele si pachetele mentionate in prezentul regulament, premii in valoare de maximum: 333.000 lei cu TVA inclus .Campania se adreseaza colaboratorilor AECTRA AGROCHEMICALS SRL care distributie produsele din portofoliul AECTRA AGROCHEMICALS SRL, regional sau national, sau care intermediaza vanzarea produselor AECTRA AGROCHEMICALS SRL avand contracte de colaborare cu compania.

1.2 Premiile mentionate in prezentul regulament se ofera dupa incheierea campaniei la 15.10.2023 dar nu mai tarziu de 15.11.2023

1.3 Numarul maxim de premii pe fiecare tip de premiu este mentionat in prezentul regulament si se ofera in limita stocului disponibil. Comenzile care indeplinesc conditiile de acordare premii se iau in calcul in ordine cronologica a transmiterii si inregistrarii comenzilor in sistemul informatic al AECTRA AGROCHEMICALS SRL. Pentru acordarea premiilor se e vor lua in calcul produsele si pachetele livrate exclusiv in perioada campaniei si nu se vor lua in calcul la acordarea premiilor stocurile existente la partenerii AECTRA AGROCHEMICALS SRL de dinaintea demararii campaniei “Toamna bogata in premii” respectiv 15.08.2023.
1.4 Scadenta pentru plata pachetelor si produselor individuale achizitionate pe perioada campaniei este cel tarziu 15.12.2023.

2. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
2.1 Organizatorul Campaniei promoționale (denumită în continuare „Campania”) este AECTRA AGROCHEMICALS SRL, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Odaii, nr. 341 - 345, cod fiscal: RO 6549440, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23389/1994, avand cont bancar RO50INGB0001008215738910, deschis la ING Bank Romania Sucursala Bucuresti, reprezentata de dl. Dan Popescu, în calitate de Director General (denumit în continuare „Organizatorul”).

3. REGULAMENTUL CAMPANIEI

3.1 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participanții la această Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare „Regulamentul”).

3.2 Regulamentul este întocmit și este făcut public conform legislației aplicabile, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărui participant pe website-ul http://www.aectra.ro/regulament

3.3 Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi durata, pe parcursul desfășurării Campaniei, prin întocmirea unor acte adiționale la Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după informarea publicului caruia I se adreseaza campania asupra modificărilor intervenite, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Orice act adițional va fi publicat pe website-ul http://www.aectra.ro/regulament , în secțiunea dedicată Campaniei.

3.4 În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate conform legilor aplicabile.

4. TEMEIUL LEGAL

4.1 Campania este organizată in conformitate cu prevederile legislației române privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

5. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI PERIOADA CAMPANIEI
5.1. Campania este organizată și se desfășoară în perioada 15.08.2023 (ora 00:00:00, ora României) –15.10.2023 (ora 11:59:59, inclusiv, ora României), denumită în continuare „Perioada Campaniei”.
5.2 Prezenta Campanie se desfasoara pe teritoriul Romaniei si se adreseaza distribuitorilor produselor AECTRA AGROCHEMICALS SRL si vanzatorilor directi cu care AECTRA AGROCHEMICALS SRL are semnat contract de colaborare.
5.3. Prin participarea la această Campanie participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
5.4. O comanda poate fi atribuita unui singur distribuitoar sau vanzator direct al produselor AECTRA AGROCHEMICALS SRL care isi desfasoara activitatea in Romania si a carui comanda a fost verificata nominal ca a fost livrata catre fermieri. Verificarile se vor realiza de catre angajatii AECTRA AGROCHEMICALS SRL desemnati de catre organizator dar nu mai tarziu de data de finalizare a campaniei respective 20.10.2023.
6. PRODUSELE PARTICIPANTE
6.1 La această Campanie participă exclusiv produsele si pachetele predefinite de catre Organizator la punctul 8.4 , definite si valabile doar pe perioada campaniei si adresate doar colaboratorilor desemntati de catre Organizator în Perioada Campaniei (denumite în continuare în mod colectiv„Produse Participante“sau individual „Produs Participant”).

6.2 La încetarea Campaniei, produsele participante menționate mai sus își pierd calitatea de produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavând nicio răspundere sau obligație față de consumatorii care achiziționează asemenea produse după data încetării Campaniei, sau în afara Perioadei Campaniei.

7. DREPTUL DE PARTICIPARE
7.1 Campania este adresată tuturor persoanelor fizice sau juridice, cu care AECTRA AGROCHEMICALS are contract de colaborare, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie, care achiziționează produsele participante la Campanie, în decursul derulării acesteia și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant“ și colectiv „Participanți").

7.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană care nu îndeplinește condițiile de a participa la Campanie.

7.3 Angajatii AECTRA AGROCHEMICALS SRL nu participa la campanie

8. MECANISMUL SI PREMIILE CAMPANIEI

8.1 Pentru ca un Participant să poată participa la prezenta Campanie, trebuie să respecte următorul mecanism:

• să achiziționeze produse Participante la Campanie exclusiv sub forma prezentata de Organizator in cantitatea eligibila pentru a participa la Campanie

• să se trimita Nota de Comanda catre AECTRA AGROCHEMICAL la adresa mihaela.stoica@aectra.ro si sa primeasca confirmarea inregistrarii si validitatii acesteia pentru participarea la campanie

• să achite integral valoarea comenzii pana cel tarziu 15.12.2023, in caz contrar se obliga sa returneze premiile primite inambalajul original.

8.2 Participantul care este eligibil pentru premii va trebuie sa aiba confirmarea scrisa a premiului pe care urmeaza sa il primeasca si ca nota de comanda a fost validata pentru a participa la campanie, pe mail de la adresa mihaela.stoica@aectra.ro

8.3 Participantul nu poate primi contravaloarea în bani a premiilor sau a variantelor similar tehnic ale acestora:

8.4 Premiile care pot fi castigate in perioada campaniei sunt urmatoarele:
• Pentru notele de comanda care contin un pachet WOW (100 litri BlackJack, 150l Ecofertil si 80 litri Terrasorb Foliar gratis) care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu un telefon dual sim, marca Samsung, model Galaxy A14 sau un telefon cu caracteristici tehnice similare in limita a maxim 960 lei cu TVA inclus. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau produse care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS

• Pentru notele de comanda care contin doua pachete WOW (2*100 litri BlackJack, 2*150l Ecofertil si 2*80 litri Terrasorb Foliar gratis) care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu ceas smart, Apple Watch SE 2 (2022), GPS, Carcasa Starlight Aluminium 40mm, Starlight Sport Band sau un ceas smart cu caracteristici tehnice similare in limita a maxim 1410 lei cu TVA inclus Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau produse care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS

• Pentru notele de comanda care contin trei pachete WOW (3*100 litri BlackJack, 3*150l Ecofertil si 3*80 litri Terrasorb Foliar gratis) care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu 1 TV smart marca Televizor LED LG 55UQ79003LA, 139 cm, Smart, 4K HDR, Clasa G sau un TV smart cu caracteristici tehnice similar in limita a 1860 lei cu TVA inclus. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau produse care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS

• Pentru notele de comanda care contin 1500 litri Terra Sorb Complex care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu 1 TV smart marca Televizor LED LG 55UQ79003LA, 139 cm, Smart, 4K HDR, Clasa G sau un TV smart cu caracteristici tehnice similar in limita a 1860 lei cu TVA inclus. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau produse care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS.

• Pentru notele de comanda care contin 4500 litri Terra Sorb Complex care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu Apple iPad Pro 11" (2022) 4th Gen, 256GB, Wi-Fi, Silver sau tableta cu caracteristici tehnice similar in limita a 5460 lei cu TVA inclus. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau vanzari care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS

• Pentru notele de comanda care contin 9000 litri Terra Sorb Complex care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu un voucher de vacanta in valoare de 9060 lei cu TVA inclus pe care castigatorul il poate valorifica cum doreste, in tara sau strainatate, prezentandu-se cu acesta la agentia partenera a organizatorului, Special Tours, cu voucherul primit de la Organizatorul Campaniei.Voucherul poate include servicii de cazare, transport cu avionul sau atocarul si/sau servicii de masa sau servicii SPA. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau vanzari care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS

• Pentru notele de comanda care contin 2500 litri NhDElta (Ca sai K in orice combinatie de cantitate) care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu ceas smart, Apple Watch SE 2 (2022), GPS, Carcasa Starlight Aluminium 40mm, Starlight Sport Band sau un ceas smart cu caracteristici tehnice similare in limita a maxim 1410 lei cu TVA inclus. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau vanzari care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS

• Pentru notele de comanda care contin 5000 litri NhDElta (Ca sai K in orice combinatie de cantitate) care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu Apple iPad Pro 11" (2022) 4th Gen, 256GB, Wi-Fi, Silver sau tableta cu caracteristici tehnice similar in limita a 5460 lei cu TVA inclus. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau vanzari care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS

• Pentru notele de comanda care contin 10000 litri NhDElta (Ca sai K in orice combinatie de cantitate) care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu un voucher de vacanta in valoare de 9060 lei cu TVA inclus pe care castigatorul il poate valorifica cum doreste, in tara sau strainatate, prezentandu-se cu acesta la agentia partenera a organizatorului, Special Tours, cu voucherul primit de la Organizatorul Campaniei.Voucherul poate include servicii de cazare, transport cu avionul sau atocarul si/sau servicii de masa sau servicii SPA. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau vanzari care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS

• Pentru notele de comanda care contin 2000 litri Blackjak care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu 1 TV smart marca Televizor LED LG 55UQ79003LA, 139 cm, Smart, 4K HDR, Clasa G sau un TV smart cu caracteristici tehnice similar in limita a 1860 lei cu TVA inclus. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau vanzari care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS

• Pentru notele de comanda care contin 4000 litri Blackjak care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu Apple iPad Pro 11" (2022) 4th Gen, 256GB, Wi-Fi, Silver sau tableta cu caracteristici tehnice similar in limita a 5460 lei cu TVA inclus. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau vanzari care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS

• Pentru notele de comanda care contin 1000 litri Nutrigic ( orice combinatie de cantitate din produsele din portofoliu: Cereal, Gold, Microelemente, Hortifer, Maize sau OIL) care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu un telefon dual sim, marca Samsung, model Galaxy A14 sau un telefon cu caracteristici tehnice similare in limita a maxim 960 lei cu TVA inclus. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau vanzari care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS.

• Pentru notele de comanda care contin 2000 litri Nutrigic orice combinatie de cantitate din produsele din portofoliu: Cereal, Gold, Microelemente, Hortifer, Maize sau OIL) care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu ceas smart, Apple Watch SE 2 (2022), GPS, Carcasa Starlight Aluminium 40mm, Starlight Sport Band sau un ceas smart cu caracteristici tehnice similare in limita a maxim 1410 lei cu TVA inclus. Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau vanzari care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS.
• Pentru notele de comanda care contin 200 litri Nu-Film P care au fost transmise catre AECTRA in perioada si respectand conditiile cumulative ale campaniei se ofera premiu un telefon dual sim, marca Samsung, model Galaxy A14 sau un telefon cu caracteristici tehnice similare in limita a maxim 960 lei cu TVA inclus Premiile nu se acorda pentru deal-uri sau stocarea distribuitorului sau vanzari care fac obiectul altor promotii ale AECTRA AGROCHEMICALS.

8.6 Premiile se acorda cronologic, pentru comenzile inregistrate si validate si confirmate ca au fost livrate catre fermieri, pentru produsele si pachetele livrate si facturate in perioada campaniei.
8.7. Premiile se vor acorda/livra castigatorilor pana cel tarziu 15.11.2023 in baza Notelor de Coamanda validate si dupa primirea adresei de livrare a premiilor.
8.8. Pentru participantii care nu indeplinesc cumultativ toate conditiile nu se acorda premii
8.9. Pe perioada campaniei, cu exceptia pachetelor, participantii pot achizitiona cantitatea de produs in mai multe comenzi atata timp cat indeplinesc cantitatea necesara acordarii unui premiu.
8.10. Participantii trebuie sa se asigure in momentul comenzii ca mai sunt eligibili pentru premii si acestea nu au fost epuizate. Daca mai sunt premii disponibile acesta poate sa acceseze de la pragurile inferioare ale aceluiasi produs sau pachet premiul afferent.
8.11. Un participant eligibil poate sa acceseze premii pentru mai multe produse sau pachete daca este eligibil pentru fiecare in parte si a primit confirmarea validarii comenzii

8.12 Premiul se acorda in baza unui Proces Verbal de Predare Primire intre Organizartor si Castigator, semnat de ambele parti si trimis in atentia Organizatorului pe marketing@aectra.ro
si copie dupa CI/BI trimisa tot pe adresa marketing@aectra.ro

8.13. Dupa acordarea premiilor acestea nu pot fi returnate sau schimbate iar castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani a premiilor.

9. TAXE SI IMPOZITE
9.1 Organizatorul răspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite.

9.2 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (ca de exemplu cheltuieli determinate de achiziționarea produselor participante ).
LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

10.2 În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, rezultate ca urmare a participării la acesta Campanie.

10.3 Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.

12. FORȚĂ MAJORĂ

12.1 Cu condiția informării prealabile a Participanților, Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

12.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție determina imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

13.Protectia datelor cu caracter personal
Organizatorul va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti.
Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate în următoarele situații și pentru următoarele scopuri:
a) Participarea la campania promoțională
Date colectate: Numele și prenumele participanților.
Scopul prelucrării: participarea campania promoțională si afisarea castigatorilor.
Prin inscrierea la aceasta campanie promoțională, participanții își dau acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).
b) Intrarea în possie a premiilor campaniei promoționale
Datele colectate: Numele și prenumele câștigătorilor campaniei promoționale;
Scopul prelucrării: înmânarea premiilor
Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei campanii promoționale, Organizatorul procesează datele câștigătorilor cu caracter personal, în conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a le putea transmite premiile castigate.

c) Contestatii si Reclamatii
Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de corespondenta și alte date ce pot apărea în e-mailul transmis către adresa indicată la punctul 15, pe care Organizatorul nu le cere in mod expres.
Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Organizatorul procesează datele dumneavoastra cu caracter personal in interesul său legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Organizatorului rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților.

14. ÎNCETAREA CAMPANIEI

14.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

15. CONTESTAȚII ȘI LITIGII

15.1 Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa marketing@aectra.ro până la data de 20.10.2023, inclusiv. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora și un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de email indicată sau la adresa poștală comunicată de către acesta.

15.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.