Şoseaua Odăi, Nr. 341-345, Bucuresti
Luni-Vineri: 08:30 - 17:00

Tehnologie Sfecla

img_divider

Sporuri de productie si profit

 

img_divider

BLACKJAK este o suspensie concentrată de acizi humici, ulmici şi fulvici (20%), realizată din leonardită, foarte bogată în humus. Leonardita utilizată la prepararea produsului Blackjak conţine 75% substanţe humice. Prin aplicarea produsului Blackjak, se obţin o serie de beneficii, după cum urmează: creşterea capacităţii de reţinere a apei în sol şi a capacităţii de aeraţie a solului, reducerea gradului de eroziune a solului pe terenurile în pantă, reţinerea ionilor nutritivi la nivelul rădăcinilor şi punerea lor treptată la dispoziţia plantelor, conversia nutrienţilor greu solubili din sol, în compuşi uşor accesibili plantelor, creşterea capacităţii de schimb cationic a solului. BlackJak contribuie la descompunerea mineralelor primare din sol, în minerale secundare, importante pentru nutriţia plantelor, creşterea capacităţii tampon a solului, chelatarea nutrienţilor metalici, în condiţiile unui mediu alcalin, creşterea conţinutului de azot total din sol, stimularea creşterii plantelor, prin accelerarea diviziunii celulare, creşterea sistemului radicular al plantelor, creşterea conţinutului de materie organică din sol, creşterea permeabilităţii membranelor celulare cu repercusiuni pozitive asupra transportului nutrienţilor în plantă, stimularea procesului de respiraţie la nivelul sistemului radicular, stimularea creşterii şi proliferării microorganismelor din sol, stimularea activităţii enzimatice din plante şi a fotosintezei, creşterea germinaţiei şi viabilităţii seminţelor, etc. La sfecla de zahăr, BlackJak se aplică la sol, înainte de semănat, în doză de 4 L/ha.

NHDelta K este un fertilizant care conține azot stabilizat şi potasiu, cu aplicare atât foliară cât şi la sol, destinat creşterii calităţii şi producţiei culturilor agricole, stimulării înrădăcinării și creşterii toleranţei plantelor la stres. Formularea unică a produsului NHDelta K face ca azotul amidic să fie stabilizat, oferind astfel o biodisponibilitate pe termen lung în sol, fără utilizarea unor bactericide, aşa cum se întâmplă în cazul altor tehnologii. La NHDelta K, moleculele de uree sunt legate cu un cation compatibil (K), asigurându-le acestora o stabilitate mai mare în sol. Sarcina electrică a moleculei de uree este modificată, ceea ce permite legarea ei la locurile de schimb cationic din sol. Legarea cationilor de K la molecula de uree, determină inhibarea temporară a acţiunii biodegradative a bacteriilor din sol asupra acesteia, ceea ce întârzie transformarea azotului amidic în azot amoniacal şi azot nitric. Potasiul îmbunătăţeşte creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole și poate contribui la reducerea stresului plantelor. La sfecla de zahăr, NHDelta K se aplică în două etape, după răsărire şi în stadiul de 4 frunze. La fiecare aplicare, doza este de 5 L/ha.

FertiCig Start completează gama de fertilizanţi foliari performanţi şi de calitate superioară, destinaţi corectării carenţelor nutriţionale care pot apărea în culturile agricole. Conţinutul ridicat de fosfor din acest produs, determină poziţionarea fenologică a acestuia, la sfecla de zahăr, la începutul perioadei de vegetaţie, în doză de 2,5 L/ha, în vederea stimulării înrădăcinării.

Agrocean 6.5.5 este în acelaşi timp şi un biostimulator de creștere și un fertilizant foliar, cu un conţinut foarte ridicat în extract de algă marină Laminaria digitata (65%), la care se adaugă N, P, K și microelemente, cu rol în creşterea rezistenţei plantelor la condiţii de stres termic și hidric și în echilibrarea nutriţională a plantelor. La sfecla de zahăr se aplică foliar, în stadiul de 4 frunze, în doză de 2-4 L/ha.

FertiCig Boron este un fertilizant foliar cu un conţinut ridicat de bor (15%), care previne eventualele carenţe ale culturii de sfeclă de zahăr în acest microelement. Aplicarea produsului stimulează biosinteza şi transportul glucidelor solubile şi accelerează absorbţia unor ioni nutritive. Aplicarea produsului stimulează alungirea rădăcinilor, sinteza acizilor nucleici, formarea organelor de reproducere şi activitatea unor enzime. Acest microelement favorizează respiraţia şi biosinteza flavonoidelor. Se aplică foliar, în stadiul de 6 frunze, în doză de 2 L/ha.

FertiCig Microelemente este un îngrăşământ foliar cu azot, magneziu, sulf şi o concentrație ridicată de microelemente, destinat fertilizărilor foliare, care se poate aplica la majoritatea culturilor agricole la care se doreşte optimizarea regimului de nutriție. Gama complexă de macro- și microelemente din acest îngrăşământ foliar contribuie la stimularea creşterii şi dezvoltării plantelor, a sintezei de proteine, acizi nucleici și vitamine, a activității enzimatice şi a procesului de fotosinteză, precum și a transportului şi depunerii substanţelor de rezervă, cu efect direct asupra creşterii cantităţii şi calităţii recoltei. Doza recomandată este de 2,5 L/ha.

AMINOQUELANT Mg este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuți prin hidroliză enzimatică şi magneziu (Mg). Aplicarea combinată a aminoacizilor şi a magneziului contribuie la îmbunătățirea asimilării magneziului de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a nutrientului la nivelul frunzelor noi și la nivelul meristemelor apicale. Aplicarea produsului creşte producția de clorofilă și stimulează fotosinteza plantelor, având ca rezultat plante mai productive și mai sănătoase. Promovează metabolismul carbonului, azotului, fosforului și diverse reacții enzimatice, importante în metabolismul plantelor. La sfecla de zahăr se aplică foliar, în stadiul de 6 frunze, în doză de 3 L/ha.

NutriCig 20-20-20 este un fertilizant foliar, destinat completării nutriţiei plantelor. La sfecla de zahăr se aplică în stadiul de 8 frunze, în doză de 2,5 L/ha.

AMINOQUELANT B este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuți prin hidroliză enzimatică şi bor (B). Aplicarea combinată a aminoacizilor şi a borului contribuie la îmbunătățirea asimilării borului de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a nutrientului, la nivelul frunzelor noi și la nivelul meristemelor apicale. Aplicarea produsului stimulează biosinteza şi transportul glucidelor solubile şi accelerează absorbţia unor ioni nutritivi. Borul din acest biostimulator, stimulează alungirea rădăcinilor, sinteza acizilor nucleici, formarea organelor de reproducere, şi activitatea unor enzime. Acest microelement favorizează respiraţia şi biosinteza flavonoidelor. La sfecla de zahăr se aplică în stadiul de 8 frunze, în doză de 2-3 L/ha.

FertiCig Potaz este un fertilizant foliar cu un conţinut ridicat în potasiu (50%), cu rol în păstrarea apei în ţesuturi, ceea ce conferă plantelor o rezistenţă sporită, în condiţii de secetă, creşterea rezistenţei plantelor la atacul de boli. La sfecla de zahăr, se aplică la închiderea rândurilor, doza de aplicare fiind de 2,5 L/ha.

Nu-Film P este un adjuvant pe bază de răşini de pin, cu rol în creşterea eficacităţii tratamentelor fitosanitare şi a fertilizărilor foliare. Produsul asigură dispersia uniformă a soluţiilor pe frunze, creşterea aderenţei, facilitarea absorbţiei prin înmuierea cuticulei şi protecţia împotriva spălării, timp de 7-10 zile. Se aplică împreună cu fertilizanţii foliari/produsele de protecţie fitosanitară, în doză de 0,3 L/ha.

Interested In This Service? Make An Appointment