Şoseaua Odăi, Nr. 341-345, Bucuresti
Luni-Vineri: 08:30 - 17:00

Tehnologie Soia

img_divider

Sporuri de productie si profit

img_divider


BLACKJAK este o suspensie concentrată de acizi humici, ulmici şi fulvici (20%), realizată din leonardită, foarte bogată în humus. Leonardita utilizată la prepararea produsului Blackjak conţine 75% substanţe humice. Prin aplicarea produsului Blackjak, se obţin o serie de beneficii, după cum urmează: creşterea capacităţii de reţinere a apei în sol şi a capacităţii de aeraţie a solului, reducerea gradului de eroziune a solului pe terenurile în pantă, reţinerea ionilor nutritivi la nivelul rădăcinilor şi punerea lor treptată la dispoziţia plantelor, conversia nutrienţilor greu solubili din sol, în compuşi uşor accesibili plantelor, creşterea capacităţii de schimb cationic a solului. Blackjak contribuie la descompunerea mineralelor primare din sol, în minerale secundare, importante pentru nutriţia plantelor, creşterea capacităţii tampon a solului, chelatarea nutrienţilor metalici, în condiţiile unui mediu alcalin, creşterea conţinutului de azot total din sol, stimularea creşterii plantelor, prin accelerarea diviziunii celulare, creşterea sistemului radicular al plantelor, creşterea conţinutului de materie organică din sol, creşterea permeabilităţii membranelor celulare cu repercusiuni pozitive asupra transportului nutrienţilor în plantă, stimularea procesului de respiraţie la nivelul sistemului radicular, stimularea creşterii şi proliferării microorganismelor din sol, stimularea activităţii enzimatice din plante şi a fotosintezei, creşterea germinaţiei şi viabilităţii seminţelor, etc. La soia, Blackjak se aplică la sol, înainte de semănat, în doză de 4 L/ha.

NHDelta K este un fertilizant care conţine azot stabilizat și potasiu, cu aplicare atât foliară cât şi la sol, destinat creşterii calităţii şi producţiei culturilor agricole, stimulării înrădăcinării și creșterii toleranţei plantelor la stres. Formularea unică a acestui fertilizant face ca azotul amidic să fie stabilizat, oferind astfel o biodisponibilitate pe termen lung în sol, fără utilizarea unor bactericide, aşa cum se întâmplă în cazul altor tehnologii. La NHDelta K, moleculele de uree sunt legate cu cationul K, asigurându-le acestora o stabilitate mai mare în sol. Sarcina electrică a moleculei de uree este modificată, ceea ce permite legarea ei la locurile de schimb cationic din sol. Legarea cationului K la molecula de uree, determină inhibarea temporară a acţiunii biodegradative a bacteriilor din sol asupra acesteia, ceea ce întârzie transformarea azotului amidic în azot amoniacal şi azot nitric, împiedicând astfel pierderile de azot. Potasiul îmbunătăţeşte creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole și poate contribui la reducerea stresului plantelor. La soia, NHDelta K se aplică în două etape, când cotiledoanele sunt complet desfăşurate şi când prima pereche de frunze adevărate este desfăşurată complet. La fiecare aplicare, doza este de 5 L/ha.

AMINOQUELANT Zn/Mn este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuți prin hidroliză enzimatică, zinc şi mangan. Aplicarea combinată a aminoacizilor împreună cu Zn şi Mn, contribuie la îmbunătățirea asimilării celor două microelemente de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a acestora, la nivelul frunzelor noi și la nivelul meristemelor apicale. Aplicarea produsului stimulează absorbţia potasiului din sol, influenţează pozitiv asimilarea azotului nitric şi amoniacal, având un rol important în procesul de fotosinteză şi în activitatea numeroaselor enzime. Totodată, se stimulează fotoproducerea de oxigen în cloroplaste. Se stimulează biosinteza şi funcţionarea clorofilei. La o creştere a conţinutului de Mn din plante, are loc o micşorare a conţinutului de auxine şi heteroauxine, ceea ce înseamnă stimularea creşterilor laterale, mai multe flori şi fructe pe planta şi rădăcini mai dezvoltate. La soia, se poate aplica foliar, când prima pereche de frunze adevărate este complet desfăşurată, împreună cu un fertilizant foliar. Doza de aplicare este de 2 L/ha.

Agrocean 6.5.5 este în acelaşi timp şi un biostimulator de creștere și un fertilizant foliar, cu un conţinut foarte ridicat în extract de algă marină Laminaria digitata (65%), la care se adaugă N, P, K și microelemente, cu rol în creşterea rezistenţei plantelor la condiţii de stres termic și hidric și în echilibrarea nutriţională a plantelor.  La soia se aplică foliar, în doză de 3 L/ha.

FertiCig START completează gama de fertilizanţi foliari performanţi şi de calitate superioară, destinaţi corectării carenţelor nutriţionale care pot apărea în culturile agricole. Conţinutul ridicat de fosfor (52%) din acest fertilizant foliar, determină poziţionarea fenologică a acestuia, la soia,  înainte de deschiderea primelor flori, având în vedere rolul important pe care îl are fosforul pentru formarea acizilor nucleici şi a unor coenzime şi accelerarea procesului de fructificare şi formare a seminţelor şi scurtarea perioadei de maturare a acestora. Doza de aplicare este de 2,5 kg/ha.

FertiCig Microelemente este un îngrăşământ foliar cu azot, magneziu, sulf şi o concentrație ridicată de microelemente, destinat fertilizărilor foliare, care se poate aplica la majoritatea culturilor agricole la care se doreşte optimizarea regimului de nutriție. Gama complexă de macro- și microelemente din acest îngrăşământ foliar contribuie la stimularea creşterii şi dezvoltării plantelor, a sintezei de proteine, acizi nucleici și vitamine, a activității enzimatice şi a procesului de fotosinteză, precum și a transportului şi depunerii substanţelor de rezervă, cu efect direct asupra creşterii cantităţii şi calităţii recoltei. Doza recomandată este de 2,5 L/ha

AMINOQUELANT B este un produs pe bază de L-α-aminoacizi liberi, obţinuți prin hidroliză enzimatică și bor (B). Aplicarea combinată a aminoacizilor şi a borului contribuie la îmbunătățirea asimilării borului de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a nutrientului, la nivelul frunzelor noi și la nivelul meristemelor apicale. Aplicarea produsului stimulează biosinteza şi transportul glucidelor solubile şi accelerează absorbţia unor ioni nutritive. Borul din acest biostimulator stimulează alungirea rădăcinilor, sinteza acizilor nucleici, formarea organelor de reproducere, şi activitatea unor enzime. Acest microelement favorizează respiraţia, şi biosinteza flavonoidelor.  La soia se aplică înainte de deschiderea primelor flori, în doză de 2 L/ha.

ATONIK are în compoziţia sa 3 fenoli şi mai multe mecanisme de acţiune, la nivel biochimic, genetic, celular şi asupra creşterii şi dezvoltării plantelor. Atonik influenţează pozitiv majoritatea proceselor vitale din plante, cum ar fi: creşterea suprafeţei de asimilaţie, creşterea conţinutului total de clorofilă şi a intensităţii procesului de fotosinteză, creşterea conţinutului de hormoni vegetali, lignină, proteine, carbohidraţi şi elemente minerale, creşterea activităţii enzimatice, amplificarea mişcării citoplasmatice, etc. Aplicarea produsului Atonik influenţează pozitiv creşterea generativă a plantelor (stimularea fertilităţii florilor, prin creşterea procentului de grăunciori de polen fertil şi prin alungirea tubului polinic) şi creşterea acumulării de biomasă. La soia, se aplică foliar, în doză de 0,6 L/ha, înainte de deschiderea primelor flori, asociat cu fertilizanţi foliari.

FertiCig KAPPA este un fertilizant foliar cu un conţinut ridicat în potasiu (40%), cu rol în păstrarea apei în ţesuturi, ceea ce conferă plantelor o rezistenţă sporită, în condiţii de secetă, creşterea rezistenţei plantelor la atacul de boli. La soia, se aplică când prima păstaie a ajuns la lungimea de 15-20 mm, în doză de 2,5 L/ha.

MEGAFOL PROTEIN este un stimulent puternic al proteinelor, realizat dintr-un complex de substanțe organice biologic active și tratat cu tehnologia exclusivă GEAPOWER (GEA 166), realizat de către compania Valagro. Începând cu matricele de origine vegetală selectate și utilizând metode specifice de extracție, Valagro a dezvoltat un concentrat purificat de ingrediente active care stimulează acele procese metabolice care sporesc în mod natural biosinteza și acumularea de proteine în plante. Megafol Protein mărește conținutul de proteine cu până la 2,5 puncte procentuale la grâu și cu până la 5,8 puncte procentuale la lucernă. Megafol Protein îmbunătăţeşte în mod semnificativ metabolismul plantei, stimulând biosinteza și depozitarea proteinelor prin modularea semnalelor hormonale și a reacțiilor enzimatice, stimularea metabolismului azotului, aminoacizilor și zaharurilor, inducerea depozitării de proteine și a inhibitorilor de protează. La soia, se aplică foliar, când prima păstaie a ajuns la lungimea de 15-20 mm, în doză de 3 L/ha.

Nu-Film P este un adjuvant pe bază de răşini de pin, cu rol în creşterea eficacităţii tratamentelor fitosanitare şi a fertilizărilor foliare. Produsul asigură dispersia uniformă a soluţiilor pe frunze, creşterea aderenţei, facilitarea absorbţiei prin înmuierea cuticulei şi protecţia împotriva spălării, timp de 7-10 zile. Se aplică împreună cu fertilizanţii foliari/produsele de protecţie fitosanitară, în doză de 0,3 L/ha.

Interested In This Service? Make An Appointment